Vinjeåi/Vest-Vassdraget/Skiensvassdraget

Tilhørende magasin er Ståvatn, Langeidvatn, Kjelavatn, Førsvatn, Venemo, Bitdalsvatn, Totak, Songavatn, Langesæ, Bordalsvatn og Botnedalsvatn.