Villrein - "grådyret"


Villreinen – et dyr i særklasse!

Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på den største og siste gjenlevende villreinstammen i Europa.

Hva vet vi om dette mytiske dyret, som lever under ekstreme forhold i fjellene våre?

Hvordan lever det, hva spiser det, hvem er venn og hvem er fiende? Spørsmålene er mange.

Elevene vil, ved engasjement og aktivitet, bli innviet i villreinens verden, der overraskelsene er mange!

Naturveiledningen er gratis!

Varighet: Fra timesopplegg til heldags aktiviteter.

Arne1.jpg

Aktuelle temaer


For barnetrinnet:
 

Reinens utseende og tilpasninger

 • Skinn

 • Klauver

 • Gevir

 • Tilpasninger til et arktisk klima.

Året til villreinen

 • Hva skjer i villreinens verden om våren?

 • Kalving

 • Gevirutvikling

 • Fødevalg

Hvor bor villreinen?

 • Lokal tilhørighet

 • Villreinområdene i nærheten av dere

 • Villrein og verneområder

Venner og fiender – hvem er det?

 • Mennesket, er det en venn eller fiende?

 • Hvem av de store rovdyra er fiende for villreinen?

Villrein og klima

 • Hva skjer med villreinen ved klimaendringer?

For- og etterarbeid

 • Vi kan bistå med hjelp og forslag til ulike for- og etterarbeid for å øke læringsutbyttet. Ta kontakt for mer info.

For ungdomstrinnet:
 

Vårt ansvar for villreinen

 • Hva består det av?

Reinens biologi og tilpasninger

 • Gevir – statussymbol og våpen

 • Født med sovepose

 • Spader på beina

 • Varmegjenvinning i nesa

 • Unik hengevom

Villreinens leveområder

 • En arealkrevende nomade i fjellheimen

 • Villreinområdene nær dere

 • Villrein og verneområder

Villreinens utfordringer

 • Mennesket og våre aktiviteter

 • Endring av leveområder

 • Rovdyr og -fugler, hva med de?

 • Endringer i klima

Villrein og forskning

 • Hva forskes det på, hvem forsker, hva finner de ut?

Web-Villrein

For- og etterarbeid

 • Vi kan bistå med hjelp og forslag til ulike for- og etterarbeid for å øke læringsutbyttet. Ta kontakt for mer info.