Temaer


Naturveiledningen er delt inn i ulike tema. Temaene har opplegg og aktiviteter som er forslag til skolene, og tar utgangspunkt i det som faller seg naturlig i villreinens leveområder. I tillegg vil det bli utviklet nye tema.

Naturveiledning1.jpg

Hvert tema har undervisningsforslag. Temaene og oppleggene er ikke fastlåst, så spesialtilpassede opplegg kan likevel avtales med den enkelte naturveileder.

Naturveiledningen vil i stor grad foregå ute i skolens nærområder, eller i form av en ekskursjon sammen med naturveilederne. Naturveiledning er gratis, men transport av elever må skolene dekke selv.

Hvert tema har undervisningsforslag. Temaene og oppleggene er ikke fastlåst, så spesialtilpassede opplegg kan likevel avtales med den enkelte naturveileder.

Temaer: