Temaer


Naturveiledningen er delt inn i ulike tema. Temaene har forslag til opplegg og aktiviteter for skolene, og tar utgangspunkt i det som faller seg naturlig i villreinens leveområder. I tillegg jobber vi hele tiden med utvikling av nye tema. Finner du ikke ditt tema i listen her så ta kontakt med oss så ser vi hva vi får til.

Gamle fangstmetoder for villrein, falk og pelsvilt formidles i fangstminneparken ved Norsk villreinsenter Nord. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Gamle fangstmetoder for villrein, falk og pelsvilt formidles i fangstminneparken ved Norsk villreinsenter Nord. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Naturveiledningen vil i stor grad foregå ute i skolens nærområder eller i og rundt attraksjonene ved villreinsenteret.  Veiledningen er gratis, men transport av elever må skolene dekke selv. Her kan det lønne seg å høre med lokale verneområdestyrer ol. om de har midler som kan brukes til å dekke transport og eventuelt undervisningsmateriell.

Hvert tema har undervisningsforslag. Tema og opplegg er ikke fastlåst, så ta kontakt med oss så tilpasser vi oppleggene etter deres ønsker.

Temaer: