suldalsvassdraget

Tilhørende magasin er Sandsavatn, Vassbotnvatn, Skorpevadhøl, Mosvatn, Vestre Kaldavatn, Bjørndalsvatn, Lauvastølvatn, Suldalsvatn, Blåsjø og Stovedalsvatn.


Konferanserapport

Kjos-Hansen, O., Gunnerød, T. B., Mellquist, P. og Dammerud, O. 1980. Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. april 1980.

Upublisert arbeid

 

Rettsdokument

 

Etterundersøkelse - rapport

Jordhøy, P. og Kålås, J. A. 1985. Villreinen i Setesdal Vesthei. Med vekt på utviklingen i Blåsjøområdet i perioden 1977-84.

Kjos-Hansen, O. og Gunnerød, T. B. 1977. Villreinundersøkelser i Setesdalsheiene i 1975 og 1976; Med en vurdering av vassdragsreguleringenes virkninger på villreinstammen i området.

Litteraturstudie

Reimers, E. 1986. REIN og menneskelig aktivitet. NVE Kraft og miljø nr. 12.

Saksutgreiing