Snøheimbussen 2018


Snøheimvegen er stengt for sivil biltrafikk.

Fra og med 2018 har DNT ansvar for drifta av Snøheimbussen.

Informasjon om priser og rutetider finner du her:  https://snoheim.dnt.no/snoheimvegen/

I 2018 gikk skyttelbussen i perioden fredag 22. juni til og med søndag 7. oktober. 

Parkeringsplass og bussavgang er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Adresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

 

Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. (Foto: NVS)

Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. (Foto: NVS)

Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Snøheimveien. Her finner du mer informasjon om ferdsel på Snøheimveien og på de øvrige vegene i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn:

http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Ferdsel-i-Hjerkinn-skytefelt-sommeren-2018/

 

 

Ferdselsrestriksjoner 2018

På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2018 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Snøheimbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene.

Tidspunkt og detaljer for restriksjonene finner du på Forsvarsbygg sine sider:

https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-hjerkinn/

 

Klikk på kartet for større versjon