sira

Tilhørende magasin er Ousdalsvatn, Gravatn, Homstølvatn, Svartevatn, Tjørhomvatn, Nesjen og Roskreppfjorden.