Setesdalsheiene


Status januar 2012:  Ferdigstilling av høringen, forberedelse av styremøte 18. januar. Cirka 31. januar - oversending av styrevedtak til fylkestingene. Mars/april 2012: Heiplanen tas opp til godkjenning i fem fylkesting.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter   

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter 

Vedtatt plan

  • Plankart
  • Planrapport

 

Prosjektets hjemmeside

http://heiplanen.no/index.html