Setesdalsheiene


Status 2014:  Heiplanen ble godkjent av Miljøverndepartementet 14. juni 2014. Planen havnet i departementet, da det ikke ble likelydende vedtak i hvert av de fem berørte fylkestinga i 2012.

Det er nå under utarbeidelse et handlingsprogram til planen, som skal konkretisere handlingsplanen i Heiplanen.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter   

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter 

Planprogram

Last ned programmet

 

Prosjektets hjemmeside

http://heiplanen.no/index.html