Ottadalsområdet


Status august 2013: Planprogrammet ble vedtatt i april 2011. Det har vært et omfattende arbeid frem til nå. Selve planen var på høring med frist 1. februar 2013. I høringsrunden har det kommet inn 29 høringsinnspill. Høringsinnspillene finnes her. Etter høringen er det gjort endringer i planforslaget på bakgrunn av merknader som kom inn. Arbeidet med handlingsprogram starter på ettersommeren. Når det er utarbeidet forslag til handlingsprogram, blir planen sammen med forsalget til handlingsprogram sendt på ny høring. Ny høring forventes på senhøsten/ førjulsvinteren 2013.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter