otra

Tilhørende magasin er Vatnedalsvatn, Hartevatn, Skarjesvatn, Store Førresvatn, Breivatn, Bossvatn og Reinevatn.