Nordfjella


Status 2014: Regional plan for Nordfjella er enstemmig vedtatt i alle tre fylkesting. Vedtakene er i samsvar med styringsgruppas anbefaling. 

I vedtaket fra Fylkestinget i Sogn og Fjordane ble det lagt til et nytt pkt 4; Tillegg til handlingsplanen, punktet vassdragskonsesjonar i vilkårsrevisjonar: Berørte kommunar må delta i det skisserte prosjektet og i dialogmøte.

Utarbeidelse av Handlingsprogram, er neste steg i arbeidet med oppfølging av planen.

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter