Moskus


Moskusen på Dovrefjell er godt kjent langt ut over Norges grenser . Å besøke Dovrefjell uten å se etter moskus er det få som gjør. Gjennom naturveiledninga er vi på tur i moskusens leveområde. Vi vil finne sportegn og lære om moskusen.  Hvis vi er heldige ser vi den også. Moskusen ser kanskje snill og rolig ut, men den kan være farlig hvis vi kommer for nær. Derfor må vi alltid holde god avstand fra moskusen – aldri nærmere enn 200 meter!

Arne1.jpg

Naturveiledning om moskus foregår kun fra Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn.

Opplegget passer best for de som reiser på ekskursjon til Dovre, der leveområdene kan utforskes og moskusen oppleves dersom vi er heldige.

Temaer og opplegg har forankring i Kunnskapsløftets kompetansemål.

Naturveiledningen er gratis!

Se videoen: Moskus

Aktuelle temaer for barne- og ungdomstrinnet:

Året med moskusen

 • Vår: kalving og matvalg

 • Sommer: mat og varme sommerdager

 • Høst: forberedelser til vinteren

 • Vinter: overlevelse og beite

Tilpasninger til et arktisk klima

 • Skinn

 • Horn

 • Klauver

 • Mat

 Hvor bor moskusen?

 • Hvor har vi moskus?

 • Lokalkunnskap om utbredelsen

 • Lever i flokker

 • Kart

Hvorfor har vi moskus?

 • Importert i nyere tid

 • Re-introduksjon av en gammel art

Moskus og klima

 • Hva skjer med moskusen ved klimaendringer?

 For- og etterarbeid

 • Vi kan bistå med hjelp og forslag til ulike for- og etterarbeid for å øke læringsutbyttet. Ta kontakt for mer info.