Mål med naturveiledningen


Hva er naturveiledning?

Med naturveiledning mener vi formidling av kunnskap om naturen og dens sammenhenger. Naturveiledningen utføres av en naturveileder, som gir deltagerne direkte opplevelser helst ute i naturen.

 

Formålet med naturveiledning er å:

·       styrke forståelsen for natur, biologisk mangfold, miljø og kultur

·       vise sammenhengen mellom natur og samfunn beskrive hvordan mennesket påvirker og forandrer naturen

·       styrke interessen for rekreasjons- og friluftsaktiviteter

·       fremme engasjement for natur- og kulturmiljøspørsmål

·       inspirere til en sunn og bærekraftig livsstil

 

Hovedmålgruppene

·       Barn, ungdom, studenter og lærere i skoleverket

·       Besøkende ved Besøkssentrene

·       Lag, organisasjoner og næringsliv

 

Dette ønsker vi at elever/deltakere skal lære mer om:

·       Norges ansvar for å bevare villreinen (Bernkonvensjonen)

·       villreinen og villreinens utfordringer

·       hvorfor villreinens leveområder må sikres

·       villreinens historiske betydning for mennesket

·       kultur knyttet til fjellet og villreinen spesielt

·       friluftsliv i villreinfjella

·       høyfjellsøkologi og verneområder

·       vår evne til å påvirke og forandre naturen

Her ventes det på falken i fangstminneparken.  Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Her ventes det på falken i fangstminneparken.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Naturveiledning1.jpg