Min mening


19. februar 2010: Med monopol til å forstyrre. Av Bjørn Lauritzen, Larvik

EspenDenne.jpg

19. februar 2010: Med monopol til å forstyrre. Av Bjørn Lauritzen, Larvik

Turistforeningen er den største trusselen mot villreinen i Norge. En sterk påstand kanskje, men slett ikke urimelig. Bakgrunnen er Turistforeningens etableringer av såkalte turisthytter i de meste sårbare fjellområdene i Norge, gjerne midt inne i nasjonalparkene. Såkalt fordi Turistforeningens hytter er alt annet enn hytter. I realiteten snakker vi om store hotellbygg som har lite eller ingenting med hva de fleste av oss forbinder med hyttebegrepet. Les hele innlegget (pdf)