mandalselva

Tilhørende magasin er Kvernevatn, Skjerkavatn, Storevatn, Nåvatn og Langevatn.