kvitåa/søkkunda/glommavassdraget

Tilhørende magasin er Storfallet.


Konferanserapport

Kjos-Hansen, O., Gunnerød, T. B., Mellquist, P. og Dammerud, O. 1980. Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. april 1980.

Upublisert arbeid

 

Rettsdokument

 

Etterundersøkelse - rapport

 

Litteraturstudie

Reimers, E. 1986. REIN og menneskelig aktivitet. NVE Kraft og miljø nr. 12.

Saksutgreiing

Rondane og Sølnkletten villreinnemnd. 2012. Saksutgreiing; Søknad om å bygge to småkraftverk i Søkkunda, Stor-Elvdal.