Kunnskapsløftet

Mål, temaer og aktiviteter i veiledningen ved villreinsentrene vil alltid ha godt samsvar med Kunnskapsløftes læreplan.

Les om de ulike trinnene

Naturglede i byen.  Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Naturglede i byen.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand


På veien opp til viewpoint Snøhetta formidles villreinen og menneskenes 10 000 årige historie i Norge.  Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

På veien opp til viewpoint Snøhetta formidles villreinen og menneskenes 10 000 årige historie i Norge.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand.