Kunnskapsløftet


Mål, temaer og aktiviteter i veiledningen ved villreinsentrene vil alltid ha godt samsvar med Kunnskapsløftes læreplan.

Naturveiledning1.jpg
KunnskapsløftetDenne.jpg

Les om de ulike trinnene