Naturveiledning


Gjennom naturveiledning formidler vi kunnskap om naturen og dens sammenhenger. Hensikten er å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

 Ei skoleklasse er på tur opp til viewpoint SNØHETTA, Hjerkinn. På turen formidles blant annet den 10 000 år lange historien mennesker og villrein har sammen. Foto: Erik Ydse, SNO

Ei skoleklasse er på tur opp til viewpoint SNØHETTA, Hjerkinn. På turen formidles blant annet den 10 000 år lange historien mennesker og villrein har sammen. Foto: Erik Ydse, SNO

Naturveilederne driver med informasjon, veiledning og undervisning. Fokus er rettet mot utdanningsinstitusjoner, fra grunnskoler til høyskoler og universitet. Vi kan likevel ha kurs/opplæring/veiledning for andre interesserte aktører.

For skoler byr vi på undervisningsopplegg, som vi gjerne utvikler i samarbeid med den enkelte skole. Undervisningen kan rette seg mot elever eller lærere. Oppleggene skal være godt forankret i Kunnskapsløftets læreplan, slik at dette vil kunne være et bidrag til å nå noen av kompetansemålene i planen.

Vi ønsker at elevene skal få kunnskap og ferdigheter gjennom gode, direkte opplevelser ute i naturen, der også bålet har en sentral plass. Vi kan også by på innendørs veiledning hvis det er ønskelig.

Villreinen er fjellets miljøbarometer, og villreinens tilpasning til det tøffe klimaet i fjellet gjør den ekstra spennende og interessant. Reinens biologi, bruk av områder og utfordringer er aktuelle temaer. Vi setter dette i en større sammenheng, der menneskenes levemåte og fangst av villreinen opp gjennom historien hører naturlig med.

Vi kan også ta temaer om andre dyr, fugler, kvartærgeologi, kulturhistorie, nasjonalparker og andre verneområder.

Dere kan komme til oss, eller vi kommer til dere. Veiledningen vår er gratis! Ta kontakt med oss!


For naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord, Hjerkinn, kontakt:

Raymond Sørensen (daglig leder)
raymond.sorensen@villrein.no
Tlf.: 916 23 715

Heidi Vognild (naturveileder)
heidi.vognild@villrein.no
Tlf.: 95914347

Are Rognes (naturveileder)
are.rognes@villrein.no
Tlf.: 45247512

 

Ved Norsk villreinsenter Sør, Skinnarbu, er det Hardangervidda nasjonalparksenter som i all hovedsak driver naturveiledning:

Nettside: www.hardangerviddanasjonalparksenter.no
E-post: stale@hardangervidda.com
Tlf.: 970 74 300

 Inne på viewpoint SNØHETTA kan villrein, moskus og fjelløkosystemet være naturlige tema. Foto: Ole Einar Butli Hårstad

Inne på viewpoint SNØHETTA kan villrein, moskus og fjelløkosystemet være naturlige tema. Foto: Ole Einar Butli Hårstad