Naturveiledning


Gjennom naturveiledning formidler vi kunnskap om naturen og dens sammenhenger. Hensikten er å styrke innsikt, respekt, engasjement og omsorg for natur- og kulturmiljøet.

En skoleklasse er på tur med naturveilederne fra Norsk Villreinsenter Nord. Tema er Villrein og arealbruk. Foto: Rebecca Nedregotten Strand

En skoleklasse er på tur med naturveilederne fra Norsk Villreinsenter Nord. Tema er Villrein og arealbruk. Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Naturveilederne ved Norsk villreinsenter driver med informasjon, veiledning og undervisning. Hovedfokus er rettet mot utdanningsinstitusjoner, fra grunnskoler til høyskoler og universitet. Men vi har også opplegg, kurs og veiledning for andre interesserte, for eksempel bedrifter og reiseliv.

For skoler byr vi på undervisningsopplegg, som vi gjerne utvikler i samarbeid med den enkelte skole. Undervisningen kan rette seg mot både elever eller lærere. Oppleggene skal være godt forankret i Kunnskapsløftets læreplan, og kunne bidra til å nå flere av kompetansemålene i planen.

Vi ønsker at elevene skal få kunnskap og ferdigheter gjennom gode, direkte opplevelser ute i naturen, der også bålet har en sentral plass. Vi kan også by på innendørs veiledning hvis det er ønskelig.

Villreinen er fjellets miljøbarometer, og villreinens tilpasning til det tøffe klimaet i fjellet gjør den ekstra spennende og interessant. Reinens biologi, bruk av områder og utfordringer er aktuelle temaer. Vi setter dette i en større sammenheng, der menneskenes levemåte og fangst av villreinen opp gjennom historien hører naturlig med.

Vi har også veiledning på en rekke andre temaer om dyr, fugler, kulturhistorie, nasjonalparker og verneområder.

Dere kan komme til oss, eller vi kommer til dere. Veiledningen vår er gratis! Ta kontakt med oss!

For å sikre best mulig kvalitet på undervisningsoppleggene ønsker vi ikke større grupper enn maks 40 personer.  


For naturveiledning ved Norsk villreinsenter Nord, Hjerkinn, kontakt:

Raymond Sørensen (daglig leder)
raymond.sorensen@villrein.no
Tlf.: 916 23 715

Heidi Vognild (naturveileder)
heidi.vognild@villrein.no
Tlf.: 95914347

Are Rognes (naturveileder)
are.rognes@villrein.no
Tlf.: 45247512

 

Ved Norsk villreinsenter Sør, Skinnarbu, er det Hardangervidda nasjonalparksenter som i all hovedsak driver naturveiledning:

Nettside: www.hardangerviddanasjonalparksenter.no
E-post: stale@hardangervidda.com
Tlf.: 970 74 300

Naturveiledningen foregår både i uteområdene til villreinsenteret og i skolenes nærområde. Her formidles villrein og naturkunnskap i Ilaparken i Trondheim. Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Naturveiledningen foregår både i uteområdene til villreinsenteret og i skolenes nærområde. Her formidles villrein og naturkunnskap i Ilaparken i Trondheim. Foto: Rebecca Nedregotten Strand