høymyrelva/numedalslågen

Tilhørende magasin er Kjørkjevatn, Våtvatn, Sandvatn og Fiskeløysa.


Kartlegging - rapport

 

Konsekvensutredning

 

Forskningsrapport

Flydal, K., Jordhøy, P., Nellemann, C., Reimers, E., Strand, O. og Vistnes, I. 2002. Rapport fra REIN-prosjektet.

Bok eller bokkapittel

 

Artikkel i fagtidskrift

 

Artikkel - populærvitenskaplig

 

Konferanserapport

Kjos-Hansen, O., Gunnerød, T. B., Mellquist, P. og Dammerud, O. 1980. Vassdragsreguleringers virkninger på vilt. Foredrag og diskusjoner ved symposiet 15. - 17. april 1980.

Upublisert arbeid

 

Rettsdokument

 

Etterundersøkelse - rapport

 

Litteraturstudie

Reimers, E. 1986. REIN og menneskelig aktivitet. NVE Kraft og miljø nr. 12.

Saksutgreiing