Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn


Forslaget om et villreinsenter på Hjerkinn hadde sin opprinnelse i et lokalt initiativ fra personer med tilknytning til villreinforvaltninga. På oppdrag fra Direktoratet for Naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) gjennomførte Dovrefjellrådet en forstudie for etablering av et villreinsenter på Hjerkinn. Senteret er etablert i det tidligere administrasjonsbygget for Hjerkinn skytefelt. 

I oktober 2008 ble det startet et forprosjekt for utviklingen av senteret på Hjerkinn. Det ble tidlig klart at utviklingen skulle skje trinnvis. Siden oppstarten har Villreinsenteret på Hjerkinn, steg for steg, bygd opp viewpoint SNØHETTA og Fangstminneparken, etablert et solid kontorfellesskap og blitt en attraktiv feltstasjon for forskere og studenter. I forbindelse med Miljømyndighetenes nye merkevarestrategi for Norges nasjonalparker og besøkssentre går Villreinsenterets publikumsattraksjoner nå under merkevaren Besøkssenter villrein.

Attraksjonene i Besøkssenter villrein på Hjerkinn befinner seg utendørs. Her ser vi inngangen til Fangstminneparken som ble åpnet i 2015.

Naturveileder Heidi Vognild viser skyting med pil og bue fra ei bågåstø i Fangstminneparken. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Naturveileder Heidi Vognild viser skyting med pil og bue fra ei bågåstø i Fangstminneparken. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Speiding i teleskop fra viewpoint Snøhetta kan resultere i både villrein og moskus.  Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Speiding i teleskop fra viewpoint Snøhetta kan resultere i både villrein og moskus.
Foto: Rebecca Nedregotten Strand

Naturveiledning

Naturveilederne på Hjerkinn har som mål å gi økt kunnskap om villreinen spesielt og høyfjellet generelt. Naturveiledningen er basert på aktiv formidling og deltakernes erfaringer og kunnskap. Gjennom dette ønsker vi at våre besøkende skal få økt kunnskap, forståelse og respekt for høyfjellet og artene som lever der.

Naturveilederne reiser rundt og deltar i undervisningen på de enkelte skolene, ut fra et nærmere bestemt tema eller opplegg. Vi tar også i mot grupper på Hjerkinn.

Naturveilederne ønsker å være med grupper med elever/studenter ut i naturen, for å bidra i formidlingen og opplevelsen av fjellet. Gjennom formidling, diskusjoner og refleksjoner får den enkelte en mulighet til sterkere tilknytning og forståelse for elementene i naturen.

For mer informasjon om naturveiledningen, temaer og eksempler, se Naturveiledning. Bli med ut og opplev høyfjellet!

 

KNUTEPUNKT

I 2012/2013 ble det renovert ei fløy som nå huser 10 moderne kontorplasser. I tillegg til senterets to ansatte, tar for tiden to naturveiledere, fire nasjonalparkforvaltere, et naturoppsyn samt daglig leder for Pilegrimssenter Dovrefjell del i kontorfellesskapet. Vi tilbyr også flere gjestekontorplasser.

Villreinsenteret ønsker å være et knutepunkt og en attraktiv møteplass. Våren 2016 sto derfor 2 nyoppussede møterom og et oppgradert kjøkken klart til bruk. Vi har nå kapasitet til å ha møter for opptil 30 personer. Og et moderne kjøkken vil gi våre feltfolk et triveligere opphold. Ta kontakt med daglig leder for spørsmål om bruk av møterom eller feltovernatting.

 

DOKUMENTASJON OG RÅDGIVNING

Villreinsenteret ønsker å bidra til å dokumentere status og utviklingstrender i villreinområdene og villreinbestandene i Norge. Vi deltar derfor aktivt med sekretærrolle i flere prosjekter om villrein og ferdsel, blant annet i Snøhetta, Rondane og Forollhogna villreinområder.

 

Hjerkinn skytefelt

Hjerkinn skytefelt ble etablert i 1923 og var fram til 2006 forsvarets største skytefelt i Sør-Norge. Nedleggelsen og tilbakeføringen av skytefeltet til sivile formål ble vedtatt i Stortinget 23. mars 1999 i forbindelse med vedtak om etablering av Regionfelt Østlandet i Åmot kommune.

Vedtaket resulterte i etablering av prosjektet Hjerkinn PRO under ledelse av Forsvarsbygg. Prosjektet har totalansvaret for opprydding og restaurering av arealene i Hjerkinn skytefelt. Arbeidet med å tilbakeføre skytefeltet til naturen skal pågå fram til 2020. Opprydningen skal ses som del av arbeidet med utvidet vern av Dovrefjell, og er i areal og omfang norgeshistoriens største naturrestaureringsprosjekt.

Les mer om Hjerkinn PRO og bestemmelser om bruk av Snøheimvegen på Forsvarsbygg sine nettsider.

 

Ansatte NVS Nord

  • Daglig leder: Raymond Sørensen

  • Fagkonsulent: Ingrid Sønsterud Myren

  • Naturveileder: Are Endal Rognes

  • Naturveileder: Heidi Vognild

Se kontaktinformasjon

Besøksadresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn