Hardangervidda


Status 2014: Den regionale planen for Hardangervidda (vedtatt i 2011 alle tre fylkesting), har fått vedtatt et handlingsprogram (last ned programmet lengre ned). Videre ble Hardangerviddarådet etablert i 2013: "Dette skal være en møteplass for de viktigste offentlige aktørene rundt Hardangervidda - for dialog, erfaringsutveksling og felles oppgaver. I Rådet er alle de ni Hardangerviddakommunene og de tre fylkeskommunene representert med sentrale politikere. I tillegg er de tre Fylkesmennene og leder i villreinnemda medlemmer".

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter

Forslag til avgrensing av planområdet/utredningsområdet, jfr. planprogram. Kartarbeid: Norsk Villreinsenter