Fjellrev


Fjellreven blir av de aller fleste sett på som yndig og søt. Men, det er store utfordringer i å bevare denne arten i norsk fauna. Gjennom naturveiledninga vil elevene bli bedre kjent med fjellreven og få et innblikk i utfordringene denne lille krabaten står overfor. Kanskje deres engasjement og deltakelse kan gi nye innspill i arbeidet med å løse den økologiske utfordringen arten står ovenfor i Norge og Sverige.

Arne1.jpg

Naturveiledere kommer til skolen deres. Undervisningsopplegget tar barna med ut i skolens nærområde for å lære mer om denne spesielle arten. 

Varighet: Fra timesopplegg til heldags aktiviteter.

Naturveiledningen er gratis!

Tema: Basiskunnskap om de tilpasninger som fjellreven har utviklet gjennom tusenvis av år i et hardt og ugjestmildt klima.

Aktuelle temaer for barne- og ungdomstrinnet:

Fjellrevens utseende og tilpasninger

 • Pels

 • Poter

 • Tilpasninger

 • Mat

 Årssyklusen til fjellreven

 • Aktiviteter tilknyttet til alle årstidene

 Hvor bor fjellreven?

 • Hvor finner vi fjellrev i Norge?

 • Lever den for seg selv eller i flokk?

Hvorfor har vi så lite fjellrev?

 • Venner og fiender

 • Mattilgang

 • Jakt

 • De store rovdyra – venn eller fiende?

Fjellrev og klima

 • Hva skjer med fjellreven ved klimaendringer?

For- og etterarbeid

 • Vi kan bistå med hjelp og forslag til ulike for- og etterarbeid for å øke læringsutbyttet. Ta kontakt for mer info.