"dovrefjellaksen - samarbeid om formidling"


BAKGRUNN/MÅLSETTING

Trøndelag fylkeskommune, Norsk villreinsenter Nord og Pilgrimssenter Dovrefjell har fått innvilget midler til et hovedprosjekt kalt "Dovrefjellaksen - samarbeid om formidling". Trøndelag fylkeskommune står som prosjekteier.

Prosjektets overordnede mål er formidling. Informasjon og formidling anses som godt vern og viktige elementer i forvaltningen av natur- og kulturminner. God kunnskapsformidling er de historiene som fortelles og hvordan de blir fortalt. Informasjonen må være forståelig, og formidles bredt gjennom ulike kommunikasjonskanaler. Forståelse og kunnskap er helt nødvendig for å skape balanse mellom vern og utvikling. Det er mange strategier for god historiefortelling og prosjektet ønsker å bruke variert formidling som kommuniserer bevisst mot ulike målgrupper. I fokus står bruk av den personlige historiefortelleren og guiden, ulike fysiske informasjonssteder som kuber og infotavler samt bruk av ny teknologi, digital formidling og sosiale medier.

Prosjektet består av tre delprosjekter:

  1. Norsk villreinsenter Nord: utarbeidelse og bruk av guidemanus

  2. Gravfeltet på Vang: standardheving med målrettet tilrettelegging og formidling

  3. Kongevegen over Dovrefjell: kanalisering av ferdsel med målrettet tilrettelegging og formidling

Sentrale deltakere fra prosjektet deltok på en nettverkssamling på Honne hotell og konferansesenter 15.-16. mars 2018. Samlingen var arrangert av Miljødirektoratet og Norsk villreinsenter. Her kan du laste ned presentasjonen av prosjektet:

Dovrefjellaksen - samarbeid om formidling

STATUS

I delprosjekt 1 om guidemanus for Dovrefjell er det utarbeidet et felles kunnskapsgrunnlag om både natur, dyreliv, kultur og historie, med mål om å gi en helhetlig historie om fjellområdet.

I delprosjekt 2 om Vangfeltet er både tema og innhold definert og man har utarbeidet manus for åtte filmer, samt produsert tekst til fire nye skilt.

I delprosjekt 3 om Kongevegen har man nedsatt en egen arbeidsgruppe med deltakere fra kommuner, fylker og Statens Vegvesen. Det er valgt skilttyper for formidling og laget skisse både for plassering og innhold.

Les mer i statusoppdatering av 01.04.2019 her.

viewpoint SNØHETTA ved Norsk villreinsenter Nord er et sentralt objekt i delprosjekt 1. Foto: Ketil Jacobsen

viewpoint SNØHETTA ved Norsk villreinsenter Nord er et sentralt objekt i delprosjekt 1. Foto: Ketil Jacobsen

For gravfeltet på Vang er det planer om standardheving med målrettet tilrettelegging og formidling. Foto: Anders Mossing

For gravfeltet på Vang er det planer om standardheving med målrettet tilrettelegging og formidling. Foto: Anders Mossing

ORGANISERING

Prosjekteier: Trøndelag fylkeskommune

Prosjektsekretær: Pilgrimssenter Dovrefjell v/Hans-Jacob Dahl

Delprosjekt 2 (Gravfeltet på Vang) og 3 (Kongevegen) har egen prosjektorganisering. Alle de tre delprosjektene jobber selvstendig, men har skissert behov for samordningsmøter og gjensidige ressursutnyttelse underveis.

DOKUMENTER

Søknad om prosjektmidler

Søknadsvedlegg - prosjektbeskrivelse

KONTAKTpersoner

Hans-Jacob Dahl, Pilgrimssenter Dovrefjell (prosjektsekretær)

Kristin Prestvold, Trøndelag fylkeskommune (for delprosjektet gravfeltet på Vang)

Raymond Sørensen, Norsk villreinsenter Nord (for delprosjektet ved villreinsenteret)