All photos: The wild reindeer Bella/  Olav Strand/NINA  .

All photos: The wild reindeer Bella/Olav Strand/NINA.

2. januar - "Bråstopp"

Hva gjør vi nå? Vi har gått i dagevis og leita etter mat, og nå ser vi rett på en vei med stupbratte brøytekanter og mange biler. De eldste i flokken sier at det er masse god lav på den andre siden, men jeg er jammen ikke sikker på om vi tør å gå over. Hva tror du, er det trygt?

Vil du se mer av Bella? Besøk Hardangervidda nasjonalparksenter.

 

2nd of January - "Stop dead"

What do we do now? We have been walking for days, searching for food. Right in front of us is a big road, packed with cars, and with steep edges along both sides. The old ones in our herd say that there’s a lot of tasty lichen on the other side of the road, but I am not sure if we should go there. What do you think? Would it be safe?

Would you like to see more of Bella’s life? Visit Hardangervidda national park centre.