BESØKSSENTER VILLREIN PÅ HJERKINN

Velkommen til Besøkssenter villrein på Hjerkinn!

Her ønsker vi å gi deg en opplevelse av Dovrefjell. Vi vil vise deg hvordan fangst og ferdsel foregikk i tidligere tider. Ta turen gjennom Fjellportalen eller besøk viewpoint SNØHETTA. Siden det vi ønsker å formidle er ute, er alle våre attraksjoner ved Besøkssenter villrein etablert utendørs.

I tråd med Miljømyndighetenes nye merkevarestrategi for Norges nasjonalparker, er Besøkssenter villrein nå det nye navnet på attraksjonene til Norsk villreinsenter på Hjerkinn. I sommersesongen vil attraksjonene, viewpoint SNØHETTA og Fjellportalen, være åpne døgnet rundt.

 

Fjellet var viktig for våre forfedre. Her jaktet de rein og fjellrev. Jakten gav dem mat, klær og redskaper. Her fanget de rovfugler som de solgte. Hvordan de jaktet og drev fangst kan du se hvis du følger stien i uteområdet ved Fjellportalen.

Reisen over Dovrefjell var tidligere kjent og fryktet. Her reiste kongelige, soldater, pilegrimer og andre. For å komme trygt over fjellet ble det bygget sælehus. Vil du se og oppleve hvordan de overnattet i fjellet kan du gå inn i sælehuset vi har satt opp.

Sælehuset i Fangstminneparken er basert på tuftene av ei bygningen vi ser restene av på Vetl-Hjerkinn, en gammel boplass, noen kilometer fra Besøkssenteret.

Sælehuset i Fangstminneparken er basert på tuftene av ei bygningen vi ser restene av på Vetl-Hjerkinn, en gammel boplass, noen kilometer fra Besøkssenteret.

viewpoint SNØHETTA gir alle muligheten til å oppleve fjellet! Det tar deg bare 20-30 minutter å følge den 1,5km lange stien opp til viewpoint SNØHETTA. Informasjon ved starten og underveis gir deg innsikt i natur- og kulturhistorien på Dovrefjell.

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

 Ferdselsrestriksjoner i skytefeltet:

På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2019 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Snøheimbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene. Tidspunkt og detaljer for restriksjonene finner du på Forsvarsbygg sine sider:

https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt2/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-hjerkinn/

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet Besøkssenter villrein 9. juni 2015. Jo Skorem (t.v.) og Hans-Jacob Dahl (t.h), daglig leder for hhv. Norsk Villreinsenter Nord og Pilegrimsenter Dovrefjell, holdt åpningstauet.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft åpnet Besøkssenter villrein 9. juni 2015. Jo Skorem (t.v.) og Hans-Jacob Dahl (t.h), daglig leder for hhv. Norsk Villreinsenter Nord og Pilegrimsenter Dovrefjell, holdt åpningstauet.

Noe av det første som møter den besøkende på tunet til Besøkssenter villrein og Pilegrimssenter Dovrefjell er en spenstig informasjonsboks. I den ombygde skipscontaineren får man smakebiter på hva man kan se, lære og gjrøe i området rundt oss.

Noe av det første som møter den besøkende på tunet til Besøkssenter villrein og Pilegrimssenter Dovrefjell er en spenstig informasjonsboks. I den ombygde skipscontaineren får man smakebiter på hva man kan se, lære og gjrøe i området rundt oss.

Snøheimvegen er stengt for sivil biltrafikk.

Fra og med 2018 har DNT ansvar for drifta av Snøheimbussen.

Informasjon om priser og rutetider finner du her:  https://snoheim.dnt.no/snoheimvegen/

I 2019 går skyttelbussen i perioden fredag 28. juni til og med søndag 6. oktober. 

Parkeringsplass og bussavgang er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn.

Adresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for Snøheimveien. Her finner du mer informasjon om ferdsel på Snøheimveien og på de øvrige vegene i det nedlagte skytefeltet på Hjerkinn:

http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Nyheter/Ferdsel-i-Hjerkinn-skytefelt-sommeren-2018/

Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn (foto: NVS).

Snøheimbussen ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn (foto: NVS).

Trykk på bildene under for å se dem i større format.