BESØKSSENTER VILLREIN PÅ HJERKINN

Velkommen til Besøkssenter villrein på Hjerkinn!

Her ønsker vi å gi deg en opplevelse av Dovrefjell. Vi vil blant annet vise deg hvordan fangst og ferdsel foregikk i tidligere tider. Ta turen gjennom Fjellportalen eller besøk viewpoint SNØHETTA. Siden det vi ønsker å formidle er ute, er alle våre attraksjoner ved Besøkssenter villrein etablert utendørs.

Logo+Bes%C3%B8kssenter+villrein.jpg

I tråd med Miljømyndighetenes merkevarestrategi for Norges nasjonalparker, er Besøkssenter villrein navnet på attraksjonene til Norsk villreinsenter på Hjerkinn. I sommersesongen vil attraksjonene, viewpoint SNØHETTA og Fjellportalen, være åpne døgnet rundt. Velkommen!

viewpoint SNØHETTA

viewpoint SNØHETTA gir alle muligheten til å oppleve fjellet! Det tar deg bare 20-30 minutter å følge den 1,5km lange stien opp til viewpoint SNØHETTA. Informasjon ved starten og underveis gir deg innsikt i natur- og kulturhistorien på Dovrefjell. viewpoint SNØHETTA er vinterstengt, vi åpner igjen 1. juni.

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

viewpoint SNØHETTA. Foto: Ketil Jacobsen

Fjellportalen

Her er vi igang med montering av turforslagene på den ene stålveggen:) Foto: Heidi Vognild, Norsk villreinsenter.

Her er vi igang med montering av turforslagene på den ene stålveggen:) Foto: Heidi Vognild, Norsk villreinsenter.

Fjellportalen er under utvikling. En del elementer, som for eksempel kart og turforslag er allerede på plass. Det samme er den steinmura «Ura» hvor du kan slappe av og fyre bål. Ta gjerne en rundtur langs stien i uteområdet vårt. Her finner du rekonstruksjoner som viser menneskers bruk av fjellet i tidligere tider.

Etter hvert vil du finne stadig mer informasjon om villrein, natur og kultur her. I utviklingsperioden blir det dessverre litt rot, og mye av innholdet vil mangle. Det beklager vi, men vi håper likevel at du får et fint opphold, og vi ønsker deg velkommen tilbake når Fjellportalen står ferdig i 2020.

Reisen over Dovrefjell var tidligere kjent og fryktet. Her reiste kongelige, soldater, pilegrimer og andre. For å komme trygt over fjellet ble det bygget sælehus. Vil du se og oppleve hvordan de overnattet i fjellet kan du gå inn i sælehuset vi har satt opp.

I uteområdet ved Fjellportalen finner du blant annet Sælehuset, gå gjerne inn. Foto: Norsk villreinsenter

I uteområdet ved Fjellportalen finner du blant annet Sælehuset, gå gjerne inn. Foto: Norsk villreinsenter

Sælehuset er basert på tuftene fra den galme boplassen på Velt-Hjerkinn, noen kilometer sør for Besøkssenteret. Foto: Norsk villreinsenter

Sælehuset er basert på tuftene fra den galme boplassen på Velt-Hjerkinn, noen kilometer sør for Besøkssenteret. Foto: Norsk villreinsenter

Litt info om noe av det andre som rører seg rundt oss:

Forvaltning:
Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for verneområdene ved Hjerkinn. Her finner du mer informasjon om ferdsel på Snøheimveien og i verneområdene på Dovrefjell: snoheimvegen.no og tur.dovrefjell.com.

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet for verneområdene i Dovre og Rondane.


Ferdselsrestriksjoner i skytefeltet
:
På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2019 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert Snøheimvegen. Snøheimbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene. Tidspunkt og detaljer for restriksjonene finner du på Forsvarsbygg sine sider:

https://www.forsvarsbygg.no/no/miljo/rive-og-ryddeprosjekt2/hjerkinn/skyttelbuss-pa-snoheimvegen-og-info-om-ferdselsrestriksjoner-pa-hjerkinn/

Snøheimbussen har avgang på tunet ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Foto: Norsk villreinsenter.

Snøheimbussen har avgang på tunet ved Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Foto: Norsk villreinsenter.


Snøheimbussen
Snøheimvegen er stengt for sivil biltrafikk. Snøheimbussen (skyttelbussen som går mellom Hjerkinn og Snøheim) driftes av DNT Oslo og Omegn. Informasjon om priser og rutetider finner du her:  https://snoheim.dnt.no/snoheimvegen/

I 2019 går skyttelbussen i perioden fredag 28. juni til og med søndag 6. oktober. 

Parkeringsplass og bussavgang er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn.
Adresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

Besøkssenter villrein. Illustrasjon: Trollbinde
På godværsdagen er utsikta fra viewpoint SNØHETTA storslått!  Foto: Ketil Jacobsen.

På godværsdagen er utsikta fra viewpoint SNØHETTA storslått!
Foto: Ketil Jacobsen.

Fjellportalen: Heidi viser hvordan fangstgroper ble brukt ved fangst på rein. Naturveilederne våre bruker uteområdet aktivt - i all slags vær - i formidling til skoleklasser og grupper som kommer på besøk. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Fjellportalen: Heidi viser hvordan fangstgroper ble brukt ved fangst på rein. Naturveilederne våre bruker uteområdet aktivt - i all slags vær - i formidling til skoleklasser og grupper som kommer på besøk. Foto: Rebecca Nedregotten Strand.

Fjellportalen: Are og Heidi demonstrer hvordan falkefangst foregikk. Foto; Rebecca Nedregotten Strand.

Fjellportalen: Are og Heidi demonstrer hvordan falkefangst foregikk. Foto; Rebecca Nedregotten Strand.

Smakebiter fra viewpoint SNØHETTA og Fjellportalen

Trykk på bildene for å se dem i større format. Da får du også opp info som bildetektst og fotograf.

Fjellportalen er under utvikling

Bildetekst, fra venstre: Bilde 1: Høsten 2018 rives deler av betongveggene for å skape en “portal”. 2 og 3: Jora bygg og laft lager reinspor i betongen med ekte reinsklauver. 4. Stålramme som “Ura” bygges rundt settes opp. 5. Når vinteren kom var konstruksjonene ferdig. 6. Skifer fra Oppdal blir brukt for å lage samlingsplassen “Ura”. 7: Uteområdet pusses. 8: Bygget males. 9: Sommeren 2019 - vi setter opp de første informasjonsplakatene med turforslag.