sIMLA "BELLA" - FRA BRUNST TIL KALVING

(Scroll for ENGLISH text)

FILE0986.jpg

Reinsdyret "Bella" gir oss et unikt innblikk i villreinens dagligliv gjennom opptak vi aldri tidligere har sett. Her følger vi henne og den voksende kalven i magen gjennom den hardeste prøvelsen – en vinter på Hardangervidda.

PÅ MED TRUGENE – MØT "BELLA"!

Bli kjent med simla "Bella" på tur langs trugeløypa på Skinnarbu! Den 2 km lange turen er merket med brøytestikker. Via postene underveis kan du følge "Bella" gjennom  en vinter på Hardangervidda.  Alle bildene er tatt av "Bella" selv.

Truger og staver låner du gratis på Hardangervidda nasjonalparksenter

Last ned et kart over den merka trugeløypa her.

Vil du se mer av "Bella"? Besøk den prisbelønte, interaktive natur- og villreinutstillingen på Hardangervidda nasjonalparksenter.

"Bella"-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk villreinsenterHardangervidda nasjonalparksenterMiljøverndepartementet og 

Norsk institutt for naturforskning (NINA).

THE WILD REINDEER "BELLA" - FROM A TINY SEED TO A NEW LIFE

The reindeer "Bella" gives us an extraordinary insight into the daily life of the wild reindeer, through pictures never seen before. On this snowshoe trail, you can follow the pregnant wild reindeer "Bella" through the hardest struggle you can imagine – a winter on the Hardangervidda mountain plateau. All photos by "Bella" herself. 

PUT YOUR SNOWSHOES ON – MEET BELLA!

Get to know the wild reindeer "Bella" on our new snowshoe trail at Skinnarbu! The 2 km long trail is marked with bamboo sticks. Use the posts along the trail to follow the wild reindeer "Bella" through a winter on the Hardangervidda mountain plateau. You can borrow snowshoes and poles for free at Hardangervidda national park centre.

Download a map of the snowshoe trail here.

Would you like to see more of "Bella"? Visit the award winning, interactive exhibition about nature and wild reindeer at Hardangervidda national park centre.

The "Bella" project  is a cooperation between the Norwegian Wild Reindeer CentreHardangervidda national park centre,  the Ministry of Climate and Environment and the Norwegian institute for nature research.

All photos: The wild reindeer Bella/Olav Strand/NINA.