2. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 2. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen

 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet

Mangfold i naturen

 • gjennomføre aktiviteter i nærområdet for å lære om naturen og samtale om hvorfor dette er viktig

Design

 • lage enkle gjenstander

Musikk  

 • delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • samtale om naturopplevelser og menneskers og dyrs plass i naturen

 • bruke sansene og utforske naturen

 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet

 • vandring og aktiviteter i naturen

 • fortelle om det som er observert

 • lage smykke av elggevir

 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet

GEdkybEw[1].jpeg