2. trinn


Forankring i Kunnskapsløftets læreplan
mål etter 2. trinn

Mål i læreplanen – eleven skal kunne

Forskerspiren

 • stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet

Mangfold i naturen

 • delta i ulike aktiviteter ute i naturen og fortelle om det som er observert

Design

 • lage enkle gjenstander

Musikk  

 • delta i leker med et variert repertoar av sanger, rim, regler, sangleker og danser

Mat og helse

 • beskrive samisk mattradisjon og hvordan mattradisjoner har sammenheng med natur og levevis  

Villreinsenterets temaer/aktiviteter

 • samtale om naturopplevelser og menneskers og dyrs plass i naturen
 • bruke sansene og utforske naturen
 • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • vandring og aktiviteter i naturen
 • fortelle om det som er observert
 • lage smykke av elggevir
 • delta i villreindansen
 • lage mat, basert på samisk kultur, over bålet
Arne1.jpg